.
Målestokk.
Målestokk er en angivelse av forhold mellom avstander på kartet og tilsvarende avstander i terrenget. Kart i målestokk 1:100,000 sier at 1cm på kartet er 100,000cm i naturen.