Mantelen er ein tjukk kappe utanfor kjernen av jorda. Mantelen inneheld lettare stoffer enn kjernen. Mantelen består for det meste ev faste stoff.
Kilde: http://www.forskning.no/artikler/2009/mai/221411
Kilde: http://www.forskning.no/artikler/2009/mai/221411