Marin grense er det høyeste nivået havet nådde på et bestemt sted (høyeste strandlinje på stedet) like etter at innlandsisen forsvant.

http://www.grunnvanninorge.no/grunnvann_i_norge_print.html
http://www.grunnvanninorge.no/grunnvann_i_norge_print.html