En meandersving blir og kalt kroksjø. De blir dannet når elven svinger seg så heftig at de møtes i innersvingen og tettes. Elven blir da rettere og det blir altså dannet en meander(sving).
kroksjo.jpg