Mekanisk forvitring er når fjell og stein deles opp i mindre biter, uten at den kjemiske sammensetningen blir forandret. Ulike fysiske krefter virker på berget og bryter det ned.

Temperaturforvitring:
Mineralene i bergarten utvider seg ved oppvarming og trekker seg sammen igjen ved avkjøling. Når dette gjentar seg mange ganger kan berget sprekke opp og brytes ned til større og mindre biter. Dette foregår særlig i ørkenstrøk, der berget er intenst oppvarma om dagen, mens det kan bli kuldegrader om natta.

Frostsprenging:
Den viktigste formen for mekanisk forvitring i kaldt klima. Dette skjer når vann fryser i sprekker og hulrom i fjellet. Når vann fryser utvider det seg med 9%, derfor sprenger det fjellet ut. Det kan føre til at det bygger seg opp steinurer i enden av fjellet, eller blokkmark som er store steindekte områder. Frostsprenging skjer ikke bare på fjell, det skjer også på bakken/overflata.


Andre typer er: eksfoliasjon (avskaling, skjer i områder hvor store deler av det overliggende berget er forvitret bort slik at det blir spenninger i berget på grunn av avlastning), planterøtter (rotsprenging, planter vokser ned i bergsprekker, gir også fra seg en del humussyrer som bidrar til den kjemiske forvitringsprosessen), organisk virksomhet (dyreliv kan påvirke forvitringen, gravende dyr kan utvide sprekker og bevege masser)


Blokkmark pga mekanisk forvitring
Blokkmark pga mekanisk forvitring


Kilder:
GEO-boka
http://no.wikipedia.org/wiki/Forvitring