Metamorfose betyr omdanning, en metamorf bergart er en bergart som har gjennomgått en forvandling.En bergart som i dag ligger på jordoverflaten har ikke alltid ligget der. For millioner av års siden lå den kanskje på mange kilometers dyp. Når en bergart flyttes dypere eller grunnere i jordskorpen, vil det skje endringer med den. Grunt i jordskorpen er temperaturen og trykket forholdsvis lavt. Men jo dypere man kommer, desto høyere blir både temperaturen og trykket. Når temperatur og trykk endres, vil bergarten endre seg – den vil gjennomgå metamorfose.

Metamorfe bergarter har ofte et stripete (foliasjon) eller bølget mønster og er sjelden helt homogen i struktureller mønster. Homogen betyr likhet eller ensartethet.

Bergarten deles inn i to undergrupper:

Kontaktmetamorfose

Regional metamorfose


72259_157_01_c.jpg
72259_157_01_c.jpg

Dannet ved høy grad metamorfose, dens protolitt kan være blant annet leirskifer eller fyllitt.