Midtmorener dannes når to isbreer løper sammen. Det kan og oppstå ved erosjon av en bergknaus som stikker opp midt i isbreen. Når isbreen smelter, vil midtmorenen ligge igjen som en rygg av løsmateriale midt i dalen.

288px-Austerdalsbreen_1993.jpg