Mineraler er uorganiske, naturlige stoffer med en bestemt kjemisk sammensetning. De fleste mineraler er faste stoffer, utenom vann og kvikksølv som er flytende ved alminnelig temperatur. Mineraler består av ett eller flere grunnstoff, og de utgjør de minste byggesteinene i bergarten. Det er registrert mer enn 3000 forskjellige mineraler, men det er ca bare 20 som er vanlige i jordskorpa. Vi kan kjenne de igjen de vanligste mineralene på ytre egenskaper som farge, form eller hardhet.


.
Mineral
Mineral


Kilde:
http://snl.no/mineraler