Morener

En morene er usortert løsmateriale av stein, avsatt av en isbree. Materialet kan være avsatt under isbreen som bunnmorene, langs siden av breen som sidemorene, på slutten av isbreen som endemorene eller mellom to breer som midtmorene.jomfruland464.jpg