Morenejord= Isbreene førte med seg løsmasser som ble liggende igjen da isen smelta. Det er dette vi kaller morenejord. Den inneholder materiale med ulik korn-størrelse, fra leire til store blokker. Du finner ikke noen tydelig lagdeling; materialet ligger hulter til bulter. Egenskapene til morenejord avhenger av bergartene som er opphavet til materialet og hvor langt dette er blitt transportert med isen. Harde bergarter, slik som granitt og gneis, resulterer i grovkorna morene med mye steiner og blokker. Leirskifer og gabbro, som er myke bergarter, kan derimot gi finkorna og næringsrik morenejord. Slik jord er gjerne passe fuktig og forholdene ligger godt til rette for å opparbeide god jordstruktur.
last ned.jpg