Dette er løsmasser som har vært transportert av isen og blitt avsatt direkte fra den uten annen type transport. Morenematerialet består av en blanding
bergartsfragmenter med alle størrelser (blokk, stein, grus, sand, silt og leir). Overflateformen varierer sterkt fra sletter med jevn overflate til
terreng med hauger og rygger, f.eks. drumliner. Omkring isbreer dannes ofte endemorener og sidemorener. Morenematerialet har kantede
partikler. Morene er vår vanligste type løsmasse
external image placeholder?w=NaN&h=NaN

DUF