Området hvor snøen hopes opp, kalles breens akkumulasjonsområde (ofte også kalt breens firnområdet eller næringsområde). Området på breen der ikke all snøen smelter vekk om sommeren.

VIDEO SOM VISER HVOR DET ER:

http://www.youtube.com/watch?v=9CpBVgJPQA0

external image figure-16-10.jpg