Naturlandskap


Naturlandskap er landskap som ikke er påvirket og endret gjennom inngrep fra menneskenes side i vesentlig grad, slik at de naturlige økologiske systemer er opprettholdt. Enkelte legger en mer restriktiv definisjon til grunn og lar begrepet stå for landskap som er totalt upåvirket av inngrep i enhver form. Slike landskaper er vanskelig å påvise i de fleste strøk av verden i dag.


Kilde:
http://snl.no/naturlandskap

external image 253232_(www.GdeFon.ru).jpg