Nedbør


Nedbør bør ikke forveksles med andre typer "bør" hvorav f.eks: oppbør(også kalt oppoverbør), framoverbør, bakoverbør og sidelengsbør. Dette omfatter òg bør av mer skjeldne forekomster som eks.: opp-nedbør. ....Kombinasjon av enkelte eller flere av følgende typer bør omtales ofte i dagligtalen med fagbegrepet polybør(Gresk poly, "flere" og ordet bør; som bør brukes alene, og ikke sammensettes med andre ord).

Nedbør er en meteorologisk betegnelse for vann som treffer jordens overflate.
Nedbør opptrer i flere former og aggregattilstander som oftest som regn eller snø. Spesielle former av nedbør forekommer under spesielle forhold. Tilfeller.