Nedtæring av landskapet er når rennende vann, isbreer, bølger og vind tærer på landskapet. Biter av berggrunnen blir revet løs og fraktet til lavere områder, der de blir avsatt som grus, sand eller leire. på den måten er landskapet i stadig forandring.
http://www.geoportalen.no/nasjonalarv/forslagene/vestlandsfjorder/
http://www.geoportalen.no/nasjonalarv/forslagene/vestlandsfjorder/