1. Hvor gammel er jorda

Jorda er omlag 4,6 milliardar år gammal.

2. Hva er:

a) Litosfæren

Litosfæren er det øverste, faste laget av jorda, omfattar jordskorpa og den øvste delen av mantelen. Litosfæra er ca. 100km tjukk.

b) Astenofæren

Astenosfæren er den delen av mantelen som ligg under litosfæra. Temperaturen i astenosfæren ligg nær smeltepunktet slik at stoffe er mjukare enn i litosfæren. I astenosfæren føregår det langsame strømningar. Astenosfæren oppfører seg som eit fast stoff ved rask rørsle som jordskjelvbølgjer.

c) Mantelen

Mantelen er ein tjukk kappe utanfor kjernen av jorda. Mantelen inneheld lettare stoffer enn kjernen. Mantelen består for det meste ev faste stoff.

3. Hvor finner vi henholdsvis tynnest og tykkest jordskorpe?

Vi finner den tjukkaste jordskorpa ved fjellkjedene, og den tynnaste jordskorpa på havbotn.

4. Hvorfor er jordoverflaten delt inn i kontinenter og havområder?

Jordoverflata er delt inn i kontinenter og havområder, fordi dei lettaste stoffa har danna landområder utan vatn på toppen, som er kontinenta våre, og mellom desse er det dekt med vatn, som blir havområder.

5. Hvor mye av jordoverflaten er dekekt av hav, og hvor mye består av kontinenter?

71% av jordoverflata er dekka med vatn, medan 29 % av jordoverflata er kontinenta.

external image 14895_138331796_jorda.jpg