Svar utfyllende på spørsmålene. Bruk gjerne bilder, film og lignende.

1. Hva menes med forvitring?

Forvitring er nedbryting av berg. Berget går i oppløsning eller smuldrer i større og mindre biter pga. endringer i temperatur og fuktighet.

2. Hvordan foregår

  • Kjemisk forvitring
    nedbrytning av bergarter som skyldes endringer i den kjemiske sammensetningen av mineralene. Sammensetningene i minearlene forandrer seg. F.eks. vann blir blandet med andre typer stoffer som gjør at steinen brytes ned.

  • Mekanisk forvitring
    fjell og steiner som deles i mindre biter, uten at den kjemiske sammensetningen blir forandret. Det er fysiske krefter som sørger for nedbrytningen. I kaldt klima er forstsprengning den viktgiste formen for mekanisk forvitring.

3. Hva er permafrost og hvor finnes den?

Pemafrost er når det er frost i bakken året rundt. Det er kun det øverste laget (ca. en meter) tiner i løpet av sommeren.
Permafrot finnes i Sibir i Russland, i Alaska, i USA, og i de nordlige delene av Canada. Det finnes også permafrost på Svalbard. I Nord-Norge er det også mye perfmafrost.

4. Hva er jordsig?

Jordsig er saktegående skred som kommer av frysning og tining av jord i områder med permafrost. Jorden utvider seg ved frysninger og beveger seg nedover ved tining.

5. Hvor i Norge inntraff katastrofale fjellskred på 1900-tallet?

Ved romsdalen