Svar utfyllende på oppgavene, bruk helst også bilder og film for å illustrere løsningene. Husk at de andre elevene også skal lære av dine løsninger:-)

11. Hva er Alfred Wegener kjent for?

(svar her)

12. Hva menes med platetektonikk?

(svar her)

13. Hvordan dannes basalt?

(svar her)

14. Hvordan varierer alderen på basalt med avstanden fra en midthavsrygg?

(svar her)

15. Hvordan blir kontinentalsokkelen dannet?

(svar her)