Svar utfyllende på oppgavene. Bruk gjerne bilder, film og lignende.

11. Hvordan transporterer en elv løsmateriale?

En elv transporterer løsemateriale som f.eks.: sand, stein, jord ol. ved at mindre partikler virvles opp av strømmen og holder seg "svevende" i elva som slam(suspendert materiale). Grovere materiale, som grus og stein, blir dratt med langs bunnen som bunntransport. Jo større hastighet vannet har, desto større desto større steiner kan elva ta med seg.

12. På hvilken måte avsetter elver løsmateriale?

Ettersom kreftene og strømmen i elva blir svakere(tyngdekraft), legger elva igjen de tyngste materialene først, mens de lettere materialene som leire, sand, grus ol. fraktes videre; så skjer dette gradvis og i større grad ettersom elven mister høydemeter, fart samt kraft og kommer nærmere havet. Resultatet er en fin fordeling av diverse materiale i elven. Det letteste fraktes evt. helt ut til havet, mens det tyngste ligger igjen øverst i elvegreia..systemet..
- AAaaah! Så det e sånn det eeeh!!

13. Hvordan ser et elvegjel ut?

Et elvegjel...eller en canyon er en dyp, smal dal, gravd ut av vann over lengre tid, eller av vann med større mengder kinetisk energi, med nesten loddrette dalsider. Vannet kommer fra ettellerannet sted i verden, og sliter ned grunnfjellet(som er solid og hardt), og graver seg lenger og lenger ned i fjellet/grunden. Etter som vannet, og tiden "renner", graver vannet seg lenger og lenger ned, og biter av sidene faller av over tid.
Etter enda lenger tid; gjevner landskapet seg ut.

14. Hvordan blir meandrer dannet?

Én meander er én skarp sving i en elv, og oppstår ettersom elva setter av løsmateriale. Dette er et "fenomen" som ofte oppstår i flate landskap, og skyldes at elva, enkelt og greit, har mest og størst kinetisk energi og kraft i yttersvingen av svingen, og at den dermed avsetter løsmateriale i innersvingen. Resultatet av dette, er at en skarp, krapp sving -en meander, oppstår. På digre elvesletter..der det er flatt landskap, danner elva mange meandere.

15. Hva er en kroksjø, og hvordan blir den til?

En kroksjø er resultatet av at en meander har blitt gravd tvers over i en ytterside i svingen, og "linket" sammen med en annen meander(sving) av elva.
En avsnørt meandersving som er fylt opp av stillestående vann, kaller vi en kroksjø.