Svar utfyllende på oppgavene, bruk helst også bilder og film for å illustrere løsningene. Husk at de andre elevene også skal lære av dine løsninger:-)

13. Hvordan har vi praktisk nytte av satellitter?

En satellitt er en "ledsager"(noe som på en eller annen måte følger et spesielt objekt, en person ol. osv.) til et himmellegeme. Månen er Tellus' naturlige satelitt..
En kunstig satellitt er en teknologisk innretning vi mennesker sender ut i verdensrommet med formålet om å opprette og danne nettverk for kommunikasjon.
Vi har praktisk nytte av satelitter.. GPS. Ta nøyaktige bilder av kloden og kartlegge vær ol.

14. Hva menes med geografiske informasjonssystemer (GIS)?

GIS er datamaskinbaserte systemer som brukes for å registrere, lagre, analysere og presentere gaografiske data.

15. Hva er ortofoto?

Et ortofoto er et bilde over et område tatt fra fly.... også kalt flyfoto.
Prosessen med å å lage et ortofoto er at man kjører et fly i lik høyde fra bakken, og tar flere bilder av bakken under og overlapper dem.