16. Hva er en litosfæreplate og hvor mange slike består jordas overflate av?
Jordas overflate består av et tjuetall større og mindre litosfæreplater. Noen steder driver platene fra hverandre, kolliderer eller de kan gli sidelengs i forhold til hverandre. Det er vanligvis både hav og land innen for en og samme plate. En litosfæreplate er jordplatene.

17. Med hvilken hastighet beveger litosfæreplatene seg?

Hastigheten på platebevegelsene er vanligvis fra 1 til 10. cm per år.

18. På hvilken litosfæreplate ligger Norge?

Norge ligger på den Eurasiske litosfæreplaten.

19. Hva menes med en aktiv kontinentkant?

En aktiv kontinentkant er betegnelsen på en kystlinje som ligger på samme sted som en plategrense.

20. Hva skjer når:

a) Havbunn kolliderer med havbunn?

Når en havbunnsplate kolliderer med en annen havbunnsplate, bøyes den tyngste og eldste av dem under den andre, og det dannes en dyphavsgrøft i subduksjonssonen.

b) Havbunn kolliderer med kontinent?

Når en havbunnsplate kolliderer med en kontinentplate, bøyes den tyngre havbunnsplaten under kontinentplaten, og det dannes en dyphavsgrøft i subduksjonssonen.

c) Kontinent kolliderer med kontinent?

Når en kontinentplate kolliderer med en annen kontinentplate, bøyes begge platene opp og sedimenter og berggrunn presses sammen i fjellkjedefoldinger og overskyvninger. Slike kollisjoner kan danne høye fjellkjeder.