Svar utfyllende på oppgavene. Bruk gjerne bilder, film og lignende.

16. Hvorfor er det god dyrkningsjord på elvesletter?

Det er god dyrkingsjord på elvesletter, fordi sedimenter som blir transporterte i i elvevannet blir avsatt utover elvesletta.Dette gir næring til elveslettene, og det blir dermed god dyrkingsjord.

17. Hvordan dannes

 • En elvevifte
  En elvevifte bli dannet når en sideelv renner ut i en større elv. Mye av steinene o.l som elva har dratt med seg blir liggene igjenn på flata der den renner ut i den nye elva. Dermed må vannet ginne nye veier å komme seg ut i den andre alva, og det blir dannet en elvevifte.
  http://web2.gyldendal.no/undervisning/felles/pixdir20/?archive=geo&menuitem=menu_3&resultsource=menu_3&detailsource=image_67
  http://web2.gyldendal.no/undervisning/felles/pixdir20/?archive=geo&menuitem=menu_3&resultsource=menu_3&detailsource=image_67
 • Et elvedelta
  Elvedelta er avsetninger av sediment der en elv ender ut i en innsjø eller i havet, med en overflate bygd opp i nivå med vannoverflate. Et typisk delta er forma som en trekant.

18. Hva er

 • En næring
  Ei næring er brattkanten som ligg innanfor ei strandhylle som har vorte greve ut av bølgjer.
 • Ein rauk
  Fjellrestar etter bølgjeerosjon blir kalla rauk.

19. Hvordan er strandflaten dannet, og hvor i Norge finner vi den?

Strandflater er ei brei plattform i fast fjell, danna av bølgjeerosjon gjennom store delar av kvatær. Mykje av busetninga vest og nord i Noreg ligg i strandflata.

20. Hvor mye av landoverflaten på jorda er dekket av is?

Meir enn 10 % av jordoverflata er dekka av is.