Svar utfyllende på oppgavene, bruk helst også bilder og film for å illustrere løsningene. Husk at de andre elevene også skal lære av dine løsninger:-)

21. Hvordan har Andesfjellene blitt til?

Andesfjella er Sør-Amerikas lengste (også verdens lengste) og høyeste fjellkjede, og strekker seg langs kontinentets vestkyst fra Karibiske hav i nord til Kapp Horn i sør. Fjellkjeden ble dannet da to kontinentplater kolliderte. Havbunnen i kollisjonssonen er skjøvet og foldet sammen, og platekollisjonen forårsaker vulkansk aktivitet på land der platene gnisser mot hverandre. På kontinentalplata ble det dannet en fjellkjede, Andesfjellene.

22. Hvordan har Rødehavet og Dødehavet oppstått?

Rødehavet og dødehavet oppstod ved at et stort kontinent sprakk i flere deler, og deretter flyter fra hverandre. Om utviklinga holder fram slik den ser ut i dag kommer det til å dannes et helt nytt verdenshav og noen titals millioner år.

23. Hva var Pangea?

Pangaea var sånn jorda så ut før, da alle kontinenta satt sammen i ett superkontinent. For ca 200 millioner år siden sprakk Pangaea opp, og siden den gangen har kontinenta drevet fra hverandre.

24. Hvordan har Island blitt til?

Island var en gang en undervannsvulkan som over lang tid hadde bygd seg opp av størknet magma som den sendte ut, dette drev den med i mange millioner år slik at den til slutt endte opp som Island.

25. Hva menes med vulkanisme?

Vulkanisme er stort sett bare et mye mer fancy ord for at en vulkan "spyr" (av mangel på et bedre ord).