Svar utfyllende på oppgavene, bruk helst også bilder og film for å illustrere løsningene. Husk at de andre elevene også skal lære av dine løsninger:-)

26. Hva er "hot spots"?

Hot spots er særlig varme områder der det strømmer ut smelta stein i rørforma strukturer i mantelen, også kalla manteldiapipar.

27. Forklar hvordan skjoldvulkaner og stratovulkaner blir til, og hvordan utbrudd fra disse utarter seg.

en vulkan blir dannet ved at magma fra jordens indre, nærmer seg jordens overflate og danner et magmakammer. Til slutt bryter magmaen gjennom jordoverflaten og renner nedover fjellsiden. Under et utbrudd blir aske og støv kastet opp i luften samtidig som delvis smelta stein renner nedover siden på vulkanen.

28. Hva er det som forårsaker jordskjelv?

Jordskjelv oppstår når spenningen bygget opp på grunn av bevegelser i jordskorpen eller øvre mantelen utløses.
Store mengder energi frigjøres og distribueres i form av seismiske bølger gjennom jorda. Det er disse bølgene som forårsaker ristingen som karakteriserer et jordskjelv

29. Hvor lenge varer de fleste jordskjelv?

De fleste jordskjelv varer 20 til 60 sekunder.

30. Hva er en seismograf?

En seismograf, eller seismometer, er et apparat som registrerer seismiske bølger forårsaket av jordskjelv eller eksplosjoner. Det greske ordet seismos betyr jordskjelv. Apparatet brukes av seismologer for å måle og bestemme styrken på seismiske bølger
Seismiske bølger er langbølgede, akustiske forplantninger i jordskorpen og dypere. Slike bølger blir brukt til å estimere størrelsen på blant annet jordskjelv. Disse måles på Richters Skala.
Den første kjente seismogafen ble konstruert i Kina i år 132 e Kr.