Svar utfyllende på oppgavene. Bruk gjerne (helst) også bilder, film, lenker osv for å illustrere besvarelsen din.

26. Hvorfor oppstår det sprekker i en isbre?

Det er fordi det er bevegelse under mens det er stivt på toppen, når det beveger seg så blir det laget sprekker.


27. Hva er forskjellen på næringsområde og avsmeltingsområde på en bre?

Det som er forskjellen på næringsområde og avsmeltingsområde på en isbre er at ved næringsområde er det overskudd på snø hele året og der legger det på seg et lag med snø hvert år. Avsmeltningsområde er det området på isbreen der det smelter mer snø enn det faller i året. Istedenfor at det legger seg et nytt lag hvert år smelter derimot all snøen fra året før.


28. Hva vil det si at en bre kalver?

Når er bre kalver så løsner det store eller små biter av is fra selve breen. Det er ved brekalving at isfjell dannes, det skjer når isbreer har utløp i havet eller i en fjord.


29. Hva er likevektlinja på en bre?

Likevektlinja på en isbre er det område der det faller og smelter like mye snø hele året. Likevektlinja er midt imellom næringsområde og avsmeltningsområde og er også det man kaller skille mellom de to områdene av isbreen.


30. Hva skal til for at en bre kan skli på underlaget?

Det som skal til er at isbreene er store nok til at det skapes nok trykk til at isen blir "myk", det man kaller plastisk is. Det er den isen som er nærmest bakken. Isen blir "myk" fordi alt trykket fra isen over. Isen blir dermed nesten som en seig væske.