31. Hva kan du si om Richters skala?
Richters skala viser hvor sterkt et jordskjelv er. For hver økning på skalaen vil det si en økning i energimengde på ca. 30 ganger. Et jordskjelv med styrke 9 er altså 30 ganger så sterkt som et jordskjelv med styrke 8, og 900 ganger (30*30) så sterkt som en jordskjelv med styrke 7.

32. Hvilke skadevirkninger kan jordskjelv ha?

Jordskjelv kan ha mange skadevirkninger, som f.eks. at bygninger og hus blir ødelagt, gassledninger kan rives så det blir brann, mennesker kan dø osv.

33. Hvor ligger San Andreas-forkastningen, og hva skjer der?

San Andreas-forkastningen ligger langs vestkysten i USA, et område med svært høy jordskjelv-fare. Der er det en plategrense, hvor to plater glir sidelengs i forhold til hverandre. Dette har flere ganger ført til store jordskjelv. Det mest kjente skjedde i 1906. Da ble den vestlige delen av California med ett rykk flyttet 3-4m nordover i forhold til resten av USA.

34. Hvordan oppstår en tsunami, og hvordan utvikler den seg?

En tsunami (også kalt flodbølger) er et japansk ord som betyr "bølger i havn". Tsunamier skyldes som regel jordskjelv på havbunnen. Bølgene forplanter seg over store havstrekninger med en hastighet på opptil 700-800 km i timen. Bølgene bryter i nærheten av land, og reiser seg til en vegg av vann som kan bli opptil 30m.