Svar utfyllende på oppgavene. Bruk gjerne (helst) også bilder, film, lenker osv for å illustrere besvarelsen din.

36. Hvordan har klimaet i Skandinavia variert i kvartærtiden?

(svar her)

37. Hvorfor blir det istider?

(svar her)

38. Hvilket landskap ble dannet i tertiærtiden?

(svar her)

39. Hvordan har deler av landskapet fra tertiærtiden blitt omformet av breerosjon?

(svar her)

40. Hvordan preges norske landskap av erosjon fra den siste istiden?

(svar her)