Svar utfyllende på oppgavene. Bruk gjerne (helst) også bilder, film, lenker osv for å illustrere besvarelsen din.

41. Hvilke landområder var dekket av is under den siste istiden?

(svar her)

42. Hva menes med ra-morenene?

(svar her)

43. Hvordan har landhevingen foregått etter at isen over Norge smeltet?

(svar her)

44. Hva menes med a) isranddelta og b) marin grense?

(svar her)

45. Hva mens med "husmannslinja"?

(svar her)