Svar utfyllende på oppgavene, bruk helst også bilder og film for å illustrere løsningene. Husk at de andre elevene også skal lære av dine løsninger:-)

5. Hva er forskjellen på bredde- og lengdegrad?

Breddegrad er hvor mange grader unna ekvator breddesirkelen er. Lengdegrader er hvor mange grader unna Greenwich- meridianen lengdesirkelen er.

6. Hvordan finner du nøyaktig posisjon for et sted?

Kombinasjonen av bredde og lengdegrad gir en nøyaktig posisjon for et sted.

7. Hva er en kartprojeksjon?

En kartprojeksjon er en metode for å overføre gradnettet på globusen over på det plane kartet.

8. Hvilken feil kan oppstå når en lager kart?

Kartet kan bli feil i forhold til jorden fordi det er vanskelig å tegne noe som har form som en kule på et flatt ark. Kartet kan da vise feil avstander eller se rare ut i forhold til f.eks. en globus.