Svar utfyllende på oppgavene, bruk helst også bilder og film for å illustrere løsningene. Husk at de andre elevene også skal lære av dine løsninger:-)

6. Hvilken forskjell er det på alpine og kaledonske fjell?

De store og høye fjellkjedene blir kalt alpine fjellkjeder, og er dannet i løpet av de siste 50-60 millioner årene. De alpine fjellkjeder regner vi som unge fjellkjeder. Den kaledonske fjellkjeden ble dannet for 400 millioner år siden, og regner som eldere fjellkjeder.


7. Hvor ligger det fennoskandiske skjoldet?

Den fennomskandiske skjoldet ligger i store deler av Skandinavia.

8. Hva er en riftdal?

På enkelte steder har de kontinetale skjoldene sprukket opp, og langstrakte biter av jordskorpa har sunket ned.Dette kalles en riftdal.

9. Hva er forskjellen på kontinentalsokkelen og kontinentalskråningen?

Kontinentalsokkelen er den delen av havbunnen som tilhører en kontinentalplate. Kontinentalsokkelen ligger på 0-500 meters dyp og avsluttes med kontinentalskråningen, som er skråningen fra kontinentalhyllen og ut i det store havdyp.


10. Beskriv

a) Dyphavssletter

Dyphavsslette, den delen av havbunnen som ligger mellom ytterste del av kontinentranden og foten av midthavsryggene, på ca. 4–6 kilometers dybde.

b) Midthavsrygger

Midthavsrygg, lang undersjøisk fjellrygg som reiser seg 1–3 km over den omgivende havbunnen i Atlanterhavet, Indiske hav og det sydlige Stillehav. Ryggene kan være omkring 1500 km brede og strekke seg gjennom hele lengden av verdenshavene. Noen steder bryter de havflaten som vulkanøyer.

c) Dyphavsgrøfter

En dyphavsgrøft blir dannet når havbunnen presses ned. Da får man en grøft under havoverflaten som ligger mellom den nedgående havbunnsplata og den andre platen som forblir på sin plass. Her kan havdypet overstige 10 000 meter. En dyphavsgrøft kan være 3-4km dypere enn havbunnen, og de kan være opptil flere tusen meter lang.