Svar utfyllende på oppgavene, bruk helst også bilder og film for å illustrere løsningene. Husk at de andre elevene også skal lære av dine løsninger:-)

9. Hvilke feil er framtredende på kart som er laget etter:


a) Mercators projeksjon

På Mercators kart er polene veldig store.

b) Peters projeksjon

Landene som ligger i sentrum blir veldig strekt ut vertikalt og polene blir veldig små

10. Hvordan får en GPS-mottaker informasjon om posisjonen på bakken?

Den får hjelp av flere satellitter som svever rundt i baner rundt jorden.

11. Hva menes med fjernanalyse?

Fjernanalyse er teknikker for å analysere jordoverflaten på avstand, som regel ved hjelp av fly eller satellittbilder.

12. Hva er forskjellen på passive og aktive systemer i fjernanalyse?

Aktiv fjernanalyse er når satellittene sender ut stråler og leser av strålene som kommer tilbake. Passiv, er når satellittene leser av jordas stråling. Eller solstråler som blir reflektert av jorda.