Disse oppgavene er hentet fra artiklene i Juniormagasinet, flere av dem blir brukt på geografiprøva i uke 10.

Svar på spørsmålene finner du i de aktuelle artiklene. NB! Lenkene på denne siden er ikke testa, går de til feil artikkel er det fint om du fikser lenkefeilen.

 1. Hvorfor kan smelting av f eks grønnlandsisen ha innvirkning på havstrømmene? (finn svaret her)
 2. Hvor mange grader nord ligger Norge? (finn svaret her)
 3. Hvorfor har vi ålreit klima i Norge mens andre land på vår breddegrad er iskalde? (finn svaret her)
 4. Kva er det som havstraumane til å bevege seg?
  1. Tyngdekrafta
  2. Vind og forskjellig tyngde på vatnet
  3. Gretne folk på Hawaii, som ikkje likar at det er så varmt
   (finn svaret her)
 5. Kommer Golfstrømmen til å stoppe opp?
  1. Ja, garantert
  2. Kanskje, men sannsynligvis ikkje
  3. Nei, det er heilt uaktuelt.
  4. Det kjem heilt ann på korleis Suzann Petterson gjer det neste sesong
   (finn svaret her)
 6. Forklar kva den Termohaline sirkulasjonen er. (finn svaret her)
 7. Hva er riktig om luften i lavtrykk?
  1. Luften er kald, tar større plass og forårsaker dermed lavt lufttrykk.
  2. Luften er kald, tar mindre plass og forårsaker dermed lavt lufttrykk.
  3. Luften er varm, tar større plass og forårsaker dermed lavt lufttrykk.
  4. Luften er varm, tar mindre plass og forårsaker dermed lavt lufttrykk.
   (finn svaret her)
 8. Hvilken påstand stemmer?
  1. Luft blåser fra høytrykk mot lavtrykk
  2. Luft blåser fra lavtrykk mot høytrykk
  3. Luft blåser uavhengig av lufttrykk
   (finn svaret her)
 9. Hvordan oppstår vind? (finn svaret her)
 10. Hva er forskjellen på lavtrykk og høytrykk? (finn svaret her)
 11. Hva er Beaufortsskala, og hva måler den? (finn svaret her)
 12. Nevn tre fordeler med vindkraft. (finn svaret her)
 13. Hva er et høytrykk?
  1. Høytrykk er et lag med forskjellige gasser som er rundt planeten vår som beskytter alt liv på jorden.
  2. Høytrykk er et område hvor lufttrykket på f eks bakken er høyere enn omgivelsene.
  3. Høytrykk er en gass som øker temperaturen på jorda, også er den med på å lage global oppvarming.
   (finn svaret her)
 14. Hva er lavtrykk?
  1. Lavtrykk er en kraft fra jordrotasjonen, denne kraften prøver å bøye vinder og havstrømmer til høyre på den nordlige halvkulen.
  2. Lavtrykk er fenomenene på jorda som regn, vind, sludd, hagl, tordenvær og snø som blir til de delene av atmosfæren som er nær jorden som heter troposfæren.
  3. Lavtrykk er et område hvor trykket til luften er lavere enn det rundt.
   (finn svaret her)
 15. Hva betyr ordet monsun?
  1. Vind
  2. Felles betegnelse for vær og klima
  3. Årstid
   (finn svaret her)
 16. Hva er årsaken til at monsuner oppstår?
  1. Temperaturforskjeller mellom land og hav
  2. Corioliskraften
  3. Utslippet av CO2 er for høyt
   (finn svaret her)
 17. Hvordan kan vi sammenligne pålandsvind og fralandsvind i Norge med monsunene i Asia?
  (finn svaret her)
 18. Forklar kort hva en monsun er.
  (finn svaret her)
 19. Hvordan deler vi stort sett inn monsunene?
  (finn svaret her)
 20. Hvordan kan du forklare forskjellen mellom de to monsunene?
  (finn svaret her)
 21. Hvor kan vi finne tilsvarende værfenomener i Norge?
  (finn svaret her)
 22. Hva er underkjøt regn?
  (finn svaret her)
 23. Hvorfor kan det være varmere desto høyere opp man kommer?
  (finn svaret her)
 24. Hvor kaldt må det være for at en vanndråpe uten frysekjerne fryser til en iskrystall?
  (finn svaret her)
 25. Hvilke to typer drivhuseffekt har vi?
  1. Vanlig drivhuseffekt og ekstrem drivhuseffekt
  2. Naturlig drivhuseffekt og menneskeskapt drivhuseffekt
  3. Menneskeskapt drivhuseffekt og vanlig drivhuseffekt
  4. Det finnes bare en type, vanlig drivhuseffekt
   (finn svaret her)
 26. Hva sier forskerne som mener drivhuseffekten ikke er menneskeskapt er årsaken til temperaturøkningen?
  1. Det er jordas indre som blir varmere
  2. Golfstrømmen varmer vannet
  3. De vet ikke, men nekter for at det er menneskenes skyld
  4. Det er flere vulkanutbrudd
   (finn svaret her)
 27. Hva skjer om den naturlige drivhuseffekten blir borte?
  (finn svaret her)
 28. Hva skjer når lufta blir varmere?
  1. Isen smelter
  2. Det blir vanskeligere å puste
  3. Naturkatastrofer
  4. Mangel på vann i mange land
  5. Det blir mer vann i alle land
  6. Sommerferie hele året
  7. Dyrearter vil dø ut
   (finn svaret her)
 29. Hvorfor regner det så mye i Bergen?
  1. Har et mildt og fuktig klima
  2. Har et varmt og tørt klima
  3. Har et varmt og fuktig klima
   (finn svaret her)
 30. Hvordan oppstår snø?
  1. Snø oppstår ved at regn kommer i kontakt med et fryseelement
  2. Snø oppstår hvis det er kaldt nok i atmosfæren til at vanndråpene blir til krystaller
  3. Snø oppstår hvis det er kaldt nok inne i en sky, for da kan molekylene fra vanndampen fryse seg sammen til krystaller i stedet for å bli vanndråper.
   (finn svaret her)
 31. Hva er vanndamp?
  1. Vann i en sky som blir omgjort til gass.
  2. Vann i en gassform, en usynlig gass uten lukt og smak.
  3. Vann i en gassform, en synlig gass
   (finn svaret her)
 32. Hva er en meteorolog?
  (finn svaret her)
 33. Hvordan utarbeider man værmeldinger?
  (finn svaret her)
 34. Nevn noen grunner til at værmeldingene kan bli feil.
  (finn svaret her)
 35. Hva gjør at vi får ulike årstider?
  1. Jorden går rundt solen med en konstant helling, dermed skinner solen mer på den ene halvkulen enn den andre.
  2. Jorden kommer nærmere solen om sommeren.
  3. Solen skinner sterkere på sommeren.
   (finn svaret her)
 36. Har vi samme årstider, på samme tid, over hele jordkloden?
  1. Ja
  2. Nei
  3. Noen ganger
   (finn svaret her)
 37. Hvorfor er det kaldere etter at "solen snur" 21. desember enn før?
  1. Fordi det er vinter
  2. Fordi det tar lang tid å varme opp vann og smelte snø etter den kalde tiden
  3. Fordi snøen ikke skal smelte før påske
   (finn svaret her)
 38. Hva kjennetegner sommeren?
  1. Det er varme temperaturer, regner mye og det er mørke og lange netter.
  2. Varme temperaturer, naturen er full av friske farger, og nedbøren kommer som snø.
  3. Varme temperaturer, friske farger, lange dager og lyse netter.
   (finn svaret her)
 39. Hvilken årstid er det vanskeligst å melde nedbør?
  (finn svaret her)
 40. Hvilken måte bruker meteorologene for å klare å varsle vær for 700000 steder daglig?
  (finn svaret her)
 41. Gi tre eksempler på ekstremvær.
  (finn svaret her)
 42. Hvordan oppstår stormflo?
  (finn svaret her)
 43. Hvordan kan vi forberede oss på ekstremvær?
  (finn svaret her)
 44. Hva kan være med på å skape ekstremvær?
  (finn svaret her)
 45. Hvordan oppstår konvektiv nedbør?
  (læreboka side 98)
 46. Hvordan oppstår orografisk nedbør?
  (læreboka side 98)
 47. Hvordan oppstår frontnedbør?
  (læreboka side 98)
 48. Hva er ekstremvær?
  (finn svaret her)
 49. Hva skal tilfor at det blir dannet en syklon?
  (finn svaret her)
 50. Hva er vær og klima?
  (finn svaret her)
 51. Hva er en av de viktigste faktorene som bestemmer klimaet vårt?
  (finn svaret her)
 52. Hva slags betydning har helningen av jorden for hva slags klima vi har på den nordlige halvkule?
  (finn svaret her)
 53. Hva er atmosfæren?
  (finn svaret her)
 54. Hva kan vi gjøre for å begrense den forsterkede drivhuseffekten?
  (finn svaret her)
 55. Hvor mye har isen på Nordpolen smeltet med siden 1990?
  (finn svaret her)
 56. Gi en kort forklaring på hvordan corioliseffekten påvirker vinden.
  (finn svaret her)
 57. Hva kan corioliseffekten påvirke?
  (finn svaret her)
 58. Hvor har corioliskraften størst effekt?
  (finn svaret her)