Orografisk nedbør er nedbør som oppstår ved at luftmasse presses oppover et fjell og samtidig blir avkjølt når det blåser. Nedbøren kan være både stabil og ustabil, det kommer an på om nedbøren er bygepreget eller jevn over tid. Når vanndampen går over til regn, så frigjøres det varme, noe som gjør at luften ikke blir like kald som høydeforskjellen normalt hadde vært. Deretter, når den går ned igjen på andre siden av fjellet, er luften tørr og blir varmere på grunn av friksjon. Når dette skjer så skapes det fønvind og det blir varmere vær.

Veldig enkelt sagt: orografisk nedbør er nedbør som utløses på grunn av terrengets innvirkning på luftens bevegelse.

external image orografisk%20nedb%F8r.gif