Ozonlaget utgjør en del av stratosfæren. Konsentrasjonen av Ozon er størst i høyder på omkring 20-25 km. Ozongassen tar opp mye av den ultrafiolette strålingen fra sola før strålingen når ned til jordoverflaten.

ozonlaget.jpg