En "ra" en type endemorene fra istiden. Ordet "ra" betyr grusrygg. Ra-morenen ble skapt i den kraftigste klimaforverringen i perioden yngre dyras (12800-11500 år før nåtid). Brefronten rykket fram og la igjen store endemorener, som i sør-Norge er kjent som ra-morenene. Morenene fra denne tiden kan man følge videre inn i Sverige og Finland. Morenene gjør det mulig å rekonstruere utbredelsen av innlandsisen i perioden yngre dyras.
300px-Moelen4.jpg