Sedimenter dannes når stein, sand og leire fraktes med vind og vann og avsettes som f.eks. strender. Når avsetningen blir presset sammen blir den til en sedimentær bergart. Blir delt inn i tre hovedgrupper: Klastiske, kjemiske og biogene (organiske).

De mest vanlige sedimentære bergartene:
Bilde av svaberg og sand.
Bilde av svaberg og sand.

Svaberg med strand fra Søgnes skjærgård. Stranda på bildet vil på sikt bli en sandstein.