.
En seismograf, eller seismometer, er et apparat som registrerer seismiske bølger forårsaket av jordskjelv eller eksplosjoner. Det greske ordet seismos betyr jordskjelv. Apparatet brukes av seismologer for å måle og bestemme styrken på seismiske bølger
Seismiske bølger er langbølgede, akustiske forplantninger i jordskorpen og dypere. Slike bølger blir brukt til å estimere størrelsen på blant annet jordskjelv. Disse måles på Richters Skala.
Den første kjente seismogafen ble konstruert i Kina i år 132 e Kr.
external image 200px-Kinemetrics_seismograph.jpg
external image seismometer.jpg