En sidemorene er usortert løsmateriale avsatt langs siden av en smeltet isbre.

2008072300700011.jpg