Skjoldvulkan er en vulkan med slake skråninger mellom 2-10 grader som er blitt dannet av tyntflytende og gassfattig magma. Mange av de største vulkanene på jorden er skjoldvulkaner. Et eksempel er Mauna Loa på Hawaii som stiger 10 km opp fra havbunnen. Skjoldvulkaner er dannet av lava som flyter med lav viskositet (f.eks basaltisk lava) – lava som flyter lett. Navnet stammer fra den islandske vulkanen Skjaldbreiður.
external image shieldvolcano.jpg