Størkningsbergart: Nede i jordskorpa er det smelta stein som vi kaller magma. Dersom den smelta steinen trenger opp til overflaten, kaller vi den lava. Størkningsbergarter er danna ved at smeltet steinmasse har størknet og blitt til fast stein, dette kan skje på jordoverflata eller lengre ned i jordoverflata. Granitt er en størkningsbergart.
Hovedtyper av størkningsbergarter
Hovedtyper av størkningsbergarter