De tropiske syklonene finner man i tropene – altså i områdene rundt ekvator, med vanntemperatur på over 27 grader. En syklon er et område med lavt lufttrykk. Altså er dette en samlebetegnelse for lavtrykk i tropene.
Dersom vinden er av storm styrke kalles det en tropisk storm, og dersom vinden er av orkan styrke kalles det en tropisk orkan. Tropiske sykloner er de kraftigste og mest fryktede værfenomener som opptrer på kloden.
En tropisk syklon er et stormsystem som får energi fra varme frigitt av fuktig luft som stiger og kondenserer. Navnet understreker at dette er sykloner som oppstår i tropiske strøk, med rotasjon mot klokken på den nordlige halvkulen, og med klokken på den sørlige halvkulen.


En tropisk syklon er et stormsystem som kan produsere sterk vind, kraftig regn, og enkelte ganger tornadoer. Vindstyrken bestemmer om stormsystemet omtales som en tropisk orkan eller tropisk storm. Disse stormsystemene oppstår i havområder et stykke nord for og et stykke sør for ekvator. De kan ha forskjellig navn, avhengig av hvor i verden du befinner deg. I områder i Asia kalles en tropisk syklon for tyfon.

Eksperter bruker Saffir-Simpson-skalaen når de inndeler orkaner etter styrke. De sterkeste orkanene plasseres i kategori 5, som er den mest alvorlige.
Det mest omtalte stormsystemet de seneste årene er ”Katrina”, som i 2005 beveget seg inn over sørkysten av USA. ”Katrina” var en tropisk orkan av kategori 5 på Saffir-Simpsonskalaen, og forårsaket enorme ødeleggelser selv om den var redusert til kategori 3 da den nådde land. Byen New Orleans ble særlig hardt rammet.


external image orkan_katrina.jpg
SATELLITTBILDE AV ORKANEN KATARINA