Ein strandflate er ein bred plattform på opptil 30-40 km, formet i fast fjell av ytre krefter. Ytterst mot havet ligger det meste av strandflaten litt under havnivået, med et stort antall øyer og holmer som stikker opp over vannet. Innerst når strandflaten opp til omkring 40-50 m over havnivået, og den ender i en markert brattkant inn mot høyere land. Trolig er det havbølger og frostforvitring i strandsonen som har forma strandflaten gjennom lang tid. Strandflaten er mest utbredt på kyststrekninger som i store deler av istidene lå utenfor innlandsisen.
Strandflatelandskap
Strandflatelandskap