Lava som blir produsert langs kollisjonssoner, størkner i nærheten av utbruddsstedet. Det bygger seg opp høye, kjegleformede vulkanfjell med bratt sider, såkalte stratovulkaner. Mange av de mest kjente vulkanfjellene i verden er av denne typen.

En stratovulkan består i mange tilfeller av flere separate åpninger, hvor enkelte kan skape små «kroner» eller kupler på vulkanens sider.

stratovulkan.gif
external image mayon_volcano1.jpg