Sykloner

katrina3-250_798939a.jpg

Syklon er et meteorologisk begrep som blir brukt om en rekke forskjellige
roterende systemer uten at det blir spesifisert hvilken syklon det er. Begrepet blir brukt om for eksempel tropiske sykloner, ekstra-tropiske sykloner og tornadoer. En syklon er et område med lavtrykk i atmosfæren. På den nordlige halvkule blåser vinden i en spiral mot klokka og fra på den sørlige halvkule. Senteret av syklonen har lavest lufttrykk. I tropiske og subtropiske sykloner blir kalt "øyet".
Tropiske sykloner
syklon-250_754507a.jpg
vindmønster til en syklon sett fra siden


Tropiske sykloner er de kraftigste og mest fryktede værfenomener på kloden. Syklonene oppstår over havområder med
vanntemperatur på over 27 grader celsius. Det er varmen i vanndampen som er drivkraften til tropiske stormer. Følgene av
en tropisk syklon er kraftig nedbør og høye bølger i kjølvannet på grunn av den sterke vinden. Corioliseffekten er ikke sterk nok i nærheten av ekvator til å danne virvelsystemer. Det oppstår derfor som regel i områdene mellom 10 og 20 breddegrad ut fra ekvator.

last ned.jpg