Tertiær

Tertiær har vært betegnelsen for den geologiske perioden mellom kritt og kvartær, altså 66-1,8 millioner år siden. Idag brukes ikke lengre begrepet tertiær, men paleogen og neogen. Av dette utgjør paleogen tiden fra 65-23 millioner år siden, mens neogen følger derpå og strekker seg fram til vår tid. Kvartær er den siste delen av neogen, og avløser tertiær ca. 2,5-1,8 millioner år siden.

Kilde:
http://no.wikipedia.org/wiki/Terti%C3%A6r