Svar grundig på oppgavene. Bruk gjerne bilder, filmer og lenker til andre sider som gir mer informasjon enn ditt svar. Husk å legge inn film og bilder riktig i forhold til bruksanvisningen ...

1. Hva er forskjellen på vær og klima?

Vær er sånn som det er på en plass akkurat der og da, mens klima er gjennomsnitts-været gjennom en lang periode (ofte 30år). Så vær er hvordan det er en dag mens klima er hvordan det er over en lang periode.

2. Hvilke klimafaktorer bestemmer livsvilkårene for dyr og planter?

Varme og tilgang på vann er de viktigste klimafaktorene som setter grenser for hvilke arter av dyr og planter som kan overleve i et område. Vi kan dele inn jorda i klimasoner, der hver sone er kjennetegnet av en naturtype med en karakteristisk vegetasjon.

3. Hvordan påvirkes været av vanndamp i lufta?

Det er vanndampinnholdet som bestemmer om det blir klarvær eller skyer, oppholdsvær, nedbør eller tåke. Fra atmosfæren blir vann som fordamper fra jordoverflaten, spredt utover jorda som nedbør. Dette er en del av vannets kretsløp, som gir en stadig tilførsel av nytt ferskvann til landjorda.

4. Hvilke lag består atmosfæren av?

Vi deler inn atmosfæren i ulike lag fra jordoverflata og oppover. Den nedre delen er troposfæren. På våre breddegrader ligger den øvre avgrensningen av troposfæren i en høyde av 12-14 km. I troposfæren blir temperaturen lavere jo høyere opp vi kommer. Den delen som ligger over troposfæren er stratosfæren. Ozonlaget befinner seg i stratosfæren. Den øverste delen er Mesosfæren.

5. Hva menes med drivhuseffekten og hvordan påvirker den temperaturforholdene på jorda?

Drivhuseffekten er at noen av solstrålene som har blitt reflektert fra jorda, blir stoppa i atmosfæren av klimagasser. Dette fører til at de kommer tilbake til jorda og temperaturen stiger. Så jo mer vi forurenser desto flere solstråler vil bli stoppa og reflektert tilbake til jorda. Det er dette som fører til at polane smelter og havet og tempraturen stig.