Svar grundig på oppgavene. Bruk gjerne bilder, filmer og lenker til andre sider som gir mer informasjon enn ditt svar. Husk å legge inn film og bilder riktig i forhold til bruksanvisningen ...

11. Hva menes med corioliskraften og polarfronten?

Corialiseffekten er jordrotasjonens avbøyde virkning som fører til at luft og havstrømmer bøyes av mot høyre på den nordlige halvkule og venstre på den sørlige halvkule.
Polarfronten er grenseområde der kalde polare luftmasser møter varmere luftmasser fra subtropene. Det utvikles stadige lavtrykk (sykloner) med påfølgende nedbør langs polarfronten.


http://www.m-forkel.de/klima/zirkulation_inhalt.html
http://www.m-forkel.de/klima/zirkulation_inhalt.html


12. Hvorfor oppstår de fleste tropiske syklonene i områder mellom 10 og 20 breddegrader fra ekvator?

De fleste sykloner blir dannet ved mellom 10 og 20 breddegrader fordi der er det passe temperatur og det blir påvirket nok av corioliseffekten til at vindene begynner å rotere.

13. Hvilke skader kan orkaner forårsake?

Orkaner forårsaker svært store skader.

http://no.wikipedia.org/wiki/Orkan
http://no.wikipedia.org/wiki/Orkan
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=161674
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=161674

http://www.b.dk/verden/fakta-vaerd-vide-om-tropiske-orkaner
http://www.b.dk/verden/fakta-vaerd-vide-om-tropiske-orkaner
http://www.yr.no/nyheter/1.2977306
http://www.yr.no/nyheter/1.2977306
14. Hvor kommer Golfstrømmen fra, og hva betyr den for klimaet i Norge?

Golfstrømmen kommer fra Mexico, der det er varmt, hvilket betyr at havstrømmen blir varm og det blir varmere i Norge.

http://www.stud.alt.hist.no/~knutab/golfstrommen.htm
http://www.stud.alt.hist.no/~knutab/golfstrommen.htm


15. Hvilke faktorer påvirker vannsirkulasjonen på havdypet?

Vannsirkulasjonen på havdypet blir påvirket av tetthetsforskjeller som oppstår fordi vannet har forskjellig temperatur og saltholdighet.