16. Hva menes med at vanndamp kondenseres?

Det blir dannet skyer og nedbør når lufta blir avkjølt, oftest fordi luften stiger til vërs. Når luften blir avkjølt så mye at vanndampen kondenserer, danner det seg først små vanndråper som holder seg svevende i luften som skyer. At vandamp kondenseres er kort fortalt at dampen går over til væskeform.

17. Hvordan oppstår:

a) Konvektiv nedbør får vi når lufta nær bakken blir sterkt oppvarmet og stiger. Dermed blir noko av lufta lettare enn lufta omkring, og ei "pakke" med varmluft stig til vêrs omtrent som ein stor ballong. Luften blir etter en stund avkjøt så mye at ho ikke lengre kan holde på vanndampen. Noe av vanndampen kondenseres, og det blir skyer og nedbør. Kolektiv nedbør gir kortvarige og ofte kraftige regnbyer.

b) Orografisk nedbør kommer av at fuktig luft blåser inn mot høye fjellmråder slik at luften tvinges til vêrs. Luften blir avkjølt etter kvart som ho stig, vassdampen kondenserer, og det bli nedbør.

c) Frontnedbør oppstår der kalde og varme luftmasser støter sammen. Den varme og lettere luften stiger da til vêrs over dan kalde og tunge luften.

18. Beskriv klimaet i

a) Tropisk regnskog


b) Ørkenområder


19. Hvilket skogbelte finnes i det kaldtempererte klimaet?

Det borale barskogbeltet.


20. Hva er årsaken til at vestkysten av Norge får mye nedbør?

Grunnen til dette er at mye nedbør på vestkysten av Norge er på grunn av den mettede luften fra havet blir dratt oppover på grunn av fjellkjedene. Dette foråsaker Orografisk nedbør.