Svar grundig på oppgavene. Bruk gjerne bilder, filmer og lenker til andre sider som gir mer informasjon enn ditt svar. Husk å legge inn film og bilder riktig i forhold til bruksanvisningen ...

25. Hvordan har den globale gjennomsnittstemperaturen utviklet seg gjennom de siste hundre årene?

De siste hundre årene så har gjennomsnittstemperaturen økt med 0,8 grader. Stigningen har ikke vært jevn. Fra 1910-1940 økte det mye, deretter så sank den litt igjen og holdt seg på samme nivå. Det samme skjedde i 1980. Noe av oppvarmingen kommer av naturlig oppvarming, men mye skyldes også mennskelig aktivitet.

26. Hvordan kan havnivået endre seg som følge av global oppvarming?

Visst all isen på Grønland smelter så kan havnivået stige med opp til 7 meter, men dette vil ta flere tusen år. Iløpet av de neste hundre årene så vil havnivået øke fra rundt 30-40 cm.

27. Hvorfor kan smelting av is forsterke global oppvarming?

Hvite flater som snø og is reflekterer tilbake langt mer av solstrålingen enn mørke flater, som for eksempel vannflater. Is og snø har høy albedo (reflekterer opptil 80-80% av strålingen) mens vannflater har lav albedo (reflekterer 10-20% av strålingen) Når isen i polhabet smelter, vil en mindre del av solstrålingen bli reflektert tilbake til verdensrommet, og en større del blir tatt opp av havvannet og brukt til oppvarming.

28. Hvordan kan tining av permafrost øke drivhuseffekten?


Dersom permafrost smelter, vil det frigjøres metangass som nå ligger nedfrosset i store områder med myr i Sibir, Canada og Alaska. Metan er en enda kraftigere drivhusgass enn CO2. Smelting av permafrost kan derfor føre til en økning i drivhuseffekten og bidra til økt global oppvarming