Svar grundig på oppgavene. Bruk gjerne bilder, filmer og lenker til andre sider som gir mer informasjon enn ditt svar. Husk å legge inn film og bilder riktig i forhold til bruksanvisningen ...

6. Hvordan påvirker vinder og havstrømmer temperaturforholdene på jorda?

- Det er de store vindsystemene og de store havstrømmene som sørger for varmetransporten. Temperaturforholdene på jorda er ikke bare styrt av mengden av innstråling fra sola og transporten av varme med vind og havstrømmer. Fordelingen av landområder og havområder har også betydning.

7. Hvorfor varierer temperaturen mindre ved kysten enn i innlandet?

- Det krever mer energi å varme opp vannflater enn å varme opp en overflate av stein, jord eller vegetasjon. Landjorda blir derfor raskere oppvarmet og raskere avkjølt igjen enn havflaten. Det gjør at det nør kysten er mindre temperaturforskjeller mellom sommer og vinter (og mellom dag og natt) enn det som er vanlig i innlandet.

8. På hvilken måte endrer lufttrykket seg i ulike høydenivåer?

- Går vi fra lavlandet til høyfjellet, minker vekten av luftsøylen, og trykket blir mindre. Lufttrykket ved jordoverflaten tilsvarer tyngden av en luftsøyle fra bakken og opp til toppen av atmosfæren. (Gjennomsnitt: ca. 10tonn)

9. Hvorfor stiger lufta ved ekvator og hva skjer med den når den stiger?

- Strålingen fra sola er sterkest i nærheten av ekvator. Her blir lufta varmet opp, og den varme og fuktige lufta stiger til værs. I høyere lag blir lufta avkjølt, vanndampen kondenserer, og det blir kraftig nedbør. Områdene omkring ekvator er varme og har rikelig tilgang på vann hele året igjennom. (Det er vanligvis lavtrykk i områdene nær ekvator.

10. Hvorfor blåser det inn mot ekvator både fra nord og sør, og hva heter disse vindene?

- Over ekvato er det lavtrykk, den varme lufta stiger da blirdet plass til mer luft, og da blåser det vinder fra nord og sør. passat vinder fra nrd, og vestavindsbelte fra sør.